Organizacijski odbori

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik: Branimir Peter

 

LOKALNI ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik: Andrijana Müller

Članovi
Mirjana Rubin, Mirta Kadivnik, Maja Košuta, Martina Vulin, Iva Milić-Vranješ, Katarina Černohorski, Dina Šišljagić, Zrinka Romić, Mirna Sipl, Darjan Kardum, Domagoj Vidosavljević

ZNANSTVENI ODBOR

Predsjednik: Josip Đelmiš

Članovi:
Marija Bucat, Boris Filipović-Grčić, Marina Ivanišević, Josip Juras, Vesna Košec, Ivan Krajinović, Boris Lovrić, Bernarda Meldobi-Vinković, Ratko Matrijević, Vesna Milas, Berivoj Mišković, Milan Stanojević, Snježana Škrablin, Tea Štimac, Marko Vulić, Ivan Zmijanović